Prázdniny nám končí a my se sejdeme se stávajícími žáky v den a hodinu, kdy docházeli na výuku ve školním roce 2015/2016, a to počínaje 2. 9. 2016. Na první hodině si žáci s učitelem dohodnou termín výuky vyhovující všem stranám.

Noví zájemci o výuku nebo žáci mající zájem o nový obor přijdou na zápisy nových žáků - termíny jsou v aktualitách.
 
Ve školním roce 2016/2017 zavádíme obor "Angličtina v hudbě" a projekt "Drum Circle - bubnování v kruhu", více v aktualitách.

Výuka je vhodná pro malé děti, studenty i dospělé

Cíle výuky:

"Naučit se Bavit Hrát"

Hudební obory: